Veobecn obchodn podmnky

Vyzen objednvky

V den objednn Vm potvrdme pijet objednvky na V e-mail a zrove poleme proforma fakturu pro hradu zbo. Zbo dodvme do 3 - 5ti pracovnch dn ( doprava ZDARMA ) od pijet platby za zbo. Den ped dodnm Vm zavolme nebo poleme e-mail.

 

Platebn podmnky

Zbo dodvme po zaplacen proforma faktury, kterou zaslm e-mailem v den objednn zbo. Pro stl zkaznky a obchodn partnery poskytujeme po 3tm odbru splatnost na fakturu do 14ti dn. Ceny uveden na tchto strnkch www.drateneploty.cz plat pro koncov zkaznky a jsou vetn DPH 21% DPH(jsme pltci DPH).

 

Zvaznost objednvky

Odeslnm objednvky zkaznk zvazn potvrzuje, e si v dohodnutm termnu odebere zbo. Zkaznk me zruit objednvku pouze v ppad, e dodavatel nen schopen dodat zbo v obvyklm dodacm termnu (do cca. 3 5ti dn nebo dle tel. dohody). V ppad, e si zkaznk objednan zbo nepevezme (ani na toto dopedu neupozorn dodavatele), vyhrazuje si dodavatel prvo fakturovat zkaznkovi storno poplatek.

 

Ochrana osobnch daj

Informace o nvtvncch tchto strnek jsou uchovvny v souladu s platnmi zkony esk republiky, zejmna se zkonem o ochran osobnch daj . 101/2000 Sb. ve znn pozdjch dodatk a pedpis. Tom Elich, jako provozovatel serveru Drtn ploty.cz, veker daje zskan od nvtvnk tchto strnek uv vhradn pro vnitn potebu spolenosti a neposkytuje je tetm osobm. Bez vslovnho souhlasu uivatel nakld provozovatel s jejich osobnmi daji pouze a vhradn v rozsahu, kter pipout zkon o ochran osobnch daj, a to pedevm v 5 odst. 2 psm. b) a v 5 odst. 6.

 

Zruka

Vrobce/prodejce pln odpovd za skryt vrobn a materilov vady ve smyslu ustanoven Obanskho/Obchodnho zkonku po dobu 24 msc ode dne zakoupen vrobku. Zruka se nevztahuje na vady zpsoben neoprvnnm zsahem, v dsledku pouit zbo k jinm ne urenm elm, nevhodnm skladovnm, neodbornou mont, mechanickm pokozenm, kter nen zpsobeno opotebenm vzniklm obvyklm uvnm, vrobek byl vystaven nadmrnmu zaten (v rozporu s pedpisy, event.doporuenm vrobce), ivelnmi pohromami nebo vy moc.

 

Reklamace

Reklamace se d pslunmi ustanovenmi Obanskho/Obchodnho zkonku a Zkona na ochranu spotebitele. Zkaznk je povinen pi pevzet si zbo dn prohldnout/zkontrolovat! Na pozdj reklamace (zeteln zevn pokozen vznikl nap.pi peprav) nebude brn zetel. V ppad oprvnn/prokzan vady zbo, na kter se vztahuje zruka, m zkaznk prvo na jeho bezplatnou opravu nebo vmnu. Reklamaci zkaznk uplatuje u dodvajc firmy Tom Elich, Holubova 638, 530 03 Pardubice.

 

Odstoupen od smlouvy

Spotebitel, kter nakupuje zbo pomoc prostedk komunikace na dlku, m dle ustanoven 53 odst.6 Obanskho zkonku prvo odstoupit od smlouvy do 14 dn od pevzet plnn s vjimkou ppad uvedench v odst.7: "Spotebitel neme odstoupit podle odst.6 od smluv na dodvku zbo upravenho podle pn spotebitele nebo pro jeho osobu, jako i zbo, kter podlh rychl zkze, opoteben nebo zastarn."

Co Vám nabízíme navíc?

Osobní i online konzultace

Rádi se s Vámi sejdeme a doporučíme Vám to nejlepší řešení. Odpovíme Vám na jakýkoliv Váš dotaz.

Napište nám

Bohaté zkušensti

Po dobu naši existence jsme postavili tisíce plotů pro naše spokojené zákazníky.

Fotogalerie

Zákaznická podpora TOMA

Díky Tomášovi a Martinovi si DrátěnéPloty oblíbíte od prvního kontaktu. Schválně zkuste se ozvat.

Kontakty

  • 724 737 332
  • info@dratene-ploty.cz
  • Dašická 848
    530 03 Pardubice

Začít s kalkulátorem


m